Bij Landgoed Dickninge hebben we diverse werkzaamheden uitgevoerd om de terreinomstandigheden te optimaliseren van Nat schraalland en Vochtig hooiland. Hiertoe worden sloten geschoond en vervolgens verontdiept en de duikers vervangen.