Agrarisch Werk - Oogsten

Zaaien

Onderhoud sloten en bermen

Cultuurtechniek

Graslandbeheer

Biomassa

Bosbouw

Grondverzet

Verkoop - Verhuur

Grondbewerking

Bemesten

Gladheidbestrijding

Bouw en sloop

Aanleg particuliere tuinen