Het Uffelterzand bestaat uit een afwisseling van droge en natte heide, heischraalgrasland, stuifzand/stuifzandheide en loof- en gemengd bos. Centraal in dit gebied ligt een laagte, het Finse meertje (lokaal ook wel bekend als Gat van Berend Boer).

Als gevolg van verbossing en opslag is de invloed van de wind op het stuifzand sterk verminderd. Daardoor is er geen sprake meer van stuivend zand, en groeien de stuifzanden langzaam dicht. Doel is om de windinvloed te vergroten en weer enige overstuiving met door de wind aangevoerd zand op gang te brengen. Daarom hebben wij de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Verwijderen opslag;
  • Kappen van bos;
  • Lokaal schrapen/harken;
  • Zandmotor (zandbult plaatsen ter verstuiving).

Beoogd effect van de zandbult is dat de wind dit zand kan meevoeren en vervolgens af kan zet in de zandverstuivingen.