In opdracht van Natuurmonumenten voeren we vanaf september 2020 de volgende opdracht uit:

– het verwijderen van houtige opstand (selectieve kap en opslag verwijderen);
– het verwijderen van opslag uit vennen en venranden;
– het dempen van sloten en greppels;
– Meri crushen / frezen
– verwijderen strooisellaag/organisch materiaal (plaggen);
– bekalken.