In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta, deelgebied Vledder, voeren we op verschillende trajecten diverse werkzaamheden uit.

Het werk bestaat uit de volgende onderdelen:

–  inrichtingen, beheren en ontmantelen tijdelijke depots;

–  verwijderen diverse dammen (incl. duikers);

–  herprofileren en vijzelen watergangen;

–  grond ontgraven, vervoeren en verwerken t.b.v. watergangen;

–  aanbrengen diverse  duikers;

–  aanbrengen beschoeiingen;

–  aanbrengen en herplaatsen afrasteringen;