In opdracht van Natuurmonumenten hebben we groot onderhoud gepleegd aan een aantal fietspaden door het Dwingelderveld. De betreffende fietspaden zijn voorzien van een nieuwe toplaag, de fietspaden zijn weer op oorspronkelijke breedte gebracht en waar nodig iets verbreed. Nadat een nieuwe toplaag is aangebracht wordt de half verharding ge√ęgaliseerd en gewalst en zijn de fietspaden weer goed berijdbaar.