In opdracht van Bosgroep Noord-Oost Nederland wordt er natuurtechnisch grondwerk uitgevoerd. Er worden hydrologische werkzaamheden gedaan, houtig gewas en bomen verwijderd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2022 en december 2023.