Omdat het voor de veehouder steeds belangrijker wordt om zijn grasopbrengsten te verhogen is goed beheer en onderhoud noodzakelijk. Wij kunnen het groot onderhoud van uw perceel voor u uitvoeren, wij beschikken hiervoor over de volgende machines.

  • Prikker, om de graszode te beluchten tot 35 cm diep.
  • Doorzaaimachine Vredo, om beschadigde percelen te herstellen en voor een hogere grasopbrengst. Door het unieke Vredo principe komt het graszaad in de grond met een hoog opkomstpercentage.
  • Kalk strooier, voor de juiste PH waarde van de grond waarbij de voedingsstoffen voor de plant beschikbaar komt.
  • Strooien van compost

Indien uw grasland onherstelbaar is beschadigd kunnen wij het ook geheel vernieuwen voor u, waaronder het ploegen, op afschot kilveren, zaaiklaarleggen en gras zaaien i.c.m. een rotorkopeg kunnen wij voor u uitvoeren.