Goed onderhoud van sloten en bermen is belangrijk voor onder andere een goede afwatering en de verkeersveiligheid. Wij voeren het onderhoud uit met vakkundige machinisten met respect voor de natuur. Loonbedrijf Leffers  voert jaarlijks onderhoud uit aan vele kilometers sloot en berm. De volgende machines hebben wij tot onze beschikking voor het onderhoud van sloten en bermen:

  •  Maaizuigcombinatie, deze maait het groen af en verzamelt dit in de kiepwagen erachter.
  •  Klepelmaaier aan de kraan, voor sloten en taluds te maaien.
  •  Schijvenmaaiers, voor grotere oppervlaktes en brede berms.
  •  Klepelopvangbak, deze maait het gewas af en blaast het in de wagen erachter, voor grote oppervlaktes.
  •  Maaikorven diverse groottes.