Bouw en sloop

Naast grondwerk zijn onze kranen ook geschikt om oude bouwwerken af te breken en het afgebroken materiaal kunnen wij voor u afvoeren. Vraag naar de mogelijkheden. Wanneer u een nieuw bouwwerk wilt realiseren kunnen wij u van dienst zijn met o.a. graafwerkzaamheden, grond verdichten met trilplaat en overige werkzaamheden.

Graslandbeheer

Omdat het voor de veehouder steeds belangrijker wordt om zijn grasopbrengsten te verhogen is goed beheer en onderhoud noodzakelijk. Wij kunnen het groot onderhoud van uw perceel voor u uitvoeren, wij beschikken hiervoor over de volgende machines. Prikker, om de graszode te beluchten tot 35 cm diep. Doorzaaimachine Vredo, om beschadigde percelen te herstellen en…

Bosbouw

Wij kunnen voor u het juiste beheer en onderhoud van uw bos uitvoeren, wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:  Knippen van bomen met de kraan tot ø 40 cm.  Boomstronken wegfrezen zowel met de tractor als met de kraan.  Bomen zagen  Bosklepelen met bosklepel aan de tractor of aan de kraan.  Bospercelen en…

Zaaien

Om weer een optimaal gewas van het land te halen is het verstandig om elk jaar opnieuw te inventariseren of het land toe is aan vervanging van het gras. Daarvoor kunt u in overleg met ons de juiste keuzes maken. We adviseren u graag over: Graszaad zaaien Grasland doorzaaien Graan zaaien Mais zaaien

Biomassa

Loonbedrijf Leffers BV is een producent van goede kwaliteit biomassa, deze wordt gemaakt door een van de twee snippercombinaties. Deze biomassa wordt gebruikt om op een duurzame wijze groene stroom op te wekken of gebruikt voor een duurzame manier om bedrijfsgebouwen en woningen te verwarmen. Ook bermgras van vele kilometers berm brengen wij naar de…

Oogsten

Om de gewassen van het land te halen, hebben wij verschillende keuze mogelijkheden om het werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en in te kunnen spelen op de vraag van de klant. Voor het oogsten gebruiken wij o.a: Combine Weiland Bloter 2 wagens voor het halen van balen Pakjes Pick-Up: Stro / Hooi Opraapwagen…

Grondverzet

Deze machines zijn op verschillende werken inzetbaar, voor zowel grote oppervlaktes als kleine oppervlaktes. De medewerkers, die de machines bedienen zijn vakkundig en gecertificeerd. Alle toebehoren zitten bij de graafmachines, zoals bakken van 0,20 cm tot en met 2 meter, een taludbak 1 op 1, een sorteerknijper, een maaikorf, een forestcutter, een palletvork, een stenenklem…

Grondbewerking

De machines zijn op alle gewenste plekken inzetbaar en worden op de juiste manier bediend om het gewenste resultaat te behalen. (mits de omstandigheden het toelaten) Onze nieuwe schijveneg weet ook raad bij een behoorlijk pakket groenbemester. Snel en effectief vernietigen van vanggewassen met de 5 meter brede machine met aandrukrol. Pré voor de biodiversiteit…