2021 Waterschap Drents Overijsselse Delta

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta, deelgebied Vledder, voeren we op verschillende trajecten diverse werkzaamheden uit. Het werk bestaat uit de volgende onderdelen: –  inrichtingen, beheren en ontmantelen tijdelijke depots; –  verwijderen diverse dammen (incl. duikers); –  herprofileren en vijzelen watergangen; –  grond ontgraven, vervoeren en verwerken t.b.v. watergangen; –  aanbrengen diverse  duikers; – …

2019 – Uffelterzand

Het Uffelterzand bestaat uit een afwisseling van droge en natte heide, heischraalgrasland, stuifzand/stuifzandheide en loof- en gemengd bos. Centraal in dit gebied ligt een laagte, het Finse meertje (lokaal ook wel bekend als Gat van Berend Boer). Als gevolg van verbossing en opslag is de invloed van de wind op het stuifzand sterk verminderd. Daardoor…