2022 Fietspaden Dwingelderveld

  In opdracht van Natuurmonumenten hebben we groot onderhoud gepleegd aan een aantal fietspaden door het Dwingelderveld. De betreffende fietspaden zijn voorzien van een nieuwe toplaag, de fietspaden zijn weer op oorspronkelijke breedte gebracht en waar nodig iets verbreed. Nadat een nieuwe toplaag is aangebracht wordt de half verharding geëgaliseerd en gewalst en zijn de…

2021 Waterschap Drents Overijsselse Delta

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta, deelgebied Vledder, voeren we op verschillende trajecten diverse werkzaamheden uit. Het werk bestaat uit de volgende onderdelen: –  inrichtingen, beheren en ontmantelen tijdelijke depots; –  verwijderen diverse dammen (incl. duikers); –  herprofileren en vijzelen watergangen; –  grond ontgraven, vervoeren en verwerken t.b.v. watergangen; –  aanbrengen diverse  duikers; – …

2019 – Uffelterzand

Het Uffelterzand bestaat uit een afwisseling van droge en natte heide, heischraalgrasland, stuifzand/stuifzandheide en loof- en gemengd bos. Centraal in dit gebied ligt een laagte, het Finse meertje (lokaal ook wel bekend als Gat van Berend Boer). Als gevolg van verbossing en opslag is de invloed van de wind op het stuifzand sterk verminderd. Daardoor…

Agrarisch werk – Oogsten

Grasoogst: maaien: voor het maaien van uw gras beschikking we over een tweetal Krone maaiers.  schudden: om het gras en natuurhooi te laten drogen heeft Loonbedrijf Leffers BV de beschikking over een compacte 4-elements schudder.  zwadhark: om het gras gereed te leggen voor verdere bewerking, kunnen wij u van dienst zijn met een Krone zwadhark.  snijwagen: wij kunnen…